Dragon Shire DRAGON SHIRE

Top First Bans

Hero Matches Win Rate
Tassadar Tassadar 46
 
37%
 
Falstad Falstad 34
 
50%
 
Zarya Zarya 33
 
61%
 
Dehaka Dehaka 32
 
38%
 
Uther Uther 23
 
52%
 
Auriel Auriel 22
 
73%
 
Summary 469 49%

Top First Picks

Hero Matches Win Rate
Falstad Falstad 71
 
55%
 
Malfurion Malfurion 44
 
48%
 
Dehaka Dehaka 41
 
37%
 
Tassadar Tassadar 41
 
51%
 
Genji Genji 30
 
43%
 
E.T.C. E.T.C. 24
 
54%
 
Summary 469 49%

Top Second Bans

Hero Matches Win Rate
Tassadar Tassadar 92
 
51%
 
Genji Genji 42
 
45%
 
Falstad Falstad 37
 
49%
 
Illidan Illidan 36
 
50%
 
Auriel Auriel 33
 
55%
 
Zeratul Zeratul 27
 
37%
 
Summary 469 51%

Top Second Picks (two heroes)

Hero Matches Win Rate
Dehaka Dehaka 74
 
49%
 
Malfurion Malfurion 71
 
45%
 
Falstad Falstad 64
 
45%
 
Muradin Muradin 58
 
55%
 
E.T.C. E.T.C. 53
 
58%
 
Greymane Greymane 37
 
59%
 
Summary 469 51%

Most Common Compositions

Composition Count Win Rate
279
 
49%
 
139
 
52%
 
135
 
51%
 
122
 
55%
 
116
 
49%
 
79
 
41%