Dragon Shire DRAGON SHIRE

Top First Bans

Hero Matches Win Rate
Falstad Falstad 34
 
50%
 
Zarya Zarya 33
 
61%
 
Tassadar Tassadar 33
 
45%
 
Dehaka Dehaka 25
 
40%
 
Zeratul Zeratul 20
 
30%
 
Anub'arak Anub'arak 19
 
42%
 
Summary 373 52%

Top First Picks

Hero Matches Win Rate
Falstad Falstad 70
 
56%
 
Malfurion Malfurion 44
 
48%
 
Dehaka Dehaka 31
 
39%
 
Genji Genji 20
 
50%
 
Tassadar Tassadar 19
 
58%
 
E.T.C. E.T.C. 14
 
57%
 
Summary 373 52%

Top Second Bans

Hero Matches Win Rate
Tassadar Tassadar 73
 
45%
 
Falstad Falstad 37
 
49%
 
Illidan Illidan 33
 
52%
 
Zeratul Zeratul 27
 
37%
 
Genji Genji 21
 
38%
 
Xul Xul 18
 
28%
 
Summary 373 48%

Top Second Picks (two heroes)

Hero Matches Win Rate
Malfurion Malfurion 71
 
45%
 
Falstad Falstad 63
 
44%
 
Dehaka Dehaka 62
 
45%
 
Muradin Muradin 54
 
52%
 
E.T.C. E.T.C. 42
 
52%
 
Li-Ming Li-Ming 35
 
46%
 
Summary 373 48%

Most Common Compositions

Composition Count Win Rate
238
 
50%
 
126
 
51%
 
115
 
51%
 
105
 
54%
 
52
 
50%
 
50
 
38%