Dragon Shire DRAGON SHIRE

Top First Bans

Hero Matches Win Rate
Tassadar Tassadar 43
 
40%
 
Falstad Falstad 34
 
50%
 
Zarya Zarya 33
 
61%
 
Dehaka Dehaka 31
 
39%
 
Uther Uther 22
 
55%
 
E.T.C. E.T.C. 21
 
57%
 
Summary 447 50%

Top First Picks

Hero Matches Win Rate
Falstad Falstad 71
 
55%
 
Malfurion Malfurion 44
 
48%
 
Dehaka Dehaka 41
 
37%
 
Tassadar Tassadar 37
 
54%
 
Genji Genji 29
 
41%
 
E.T.C. E.T.C. 20
 
65%
 
Summary 447 50%

Top Second Bans

Hero Matches Win Rate
Tassadar Tassadar 86
 
50%
 
Genji Genji 40
 
45%
 
Falstad Falstad 37
 
49%
 
Illidan Illidan 36
 
50%
 
Zeratul Zeratul 27
 
37%
 
Auriel Auriel 26
 
54%
 
Summary 447 50%

Top Second Picks (two heroes)

Hero Matches Win Rate
Dehaka Dehaka 73
 
48%
 
Malfurion Malfurion 71
 
45%
 
Falstad Falstad 63
 
44%
 
Muradin Muradin 56
 
54%
 
E.T.C. E.T.C. 49
 
57%
 
Greymane Greymane 36
 
58%
 
Summary 447 50%

Most Common Compositions

Composition Count Win Rate
271
 
49%
 
136
 
51%
 
134
 
51%
 
120
 
55%
 
94
 
52%
 
72
 
39%